..бусад

Агентлаг, төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга нартай 2015 оны үр дүнгийн гэрээ байгууллаа

 Агентлагийн дарга нартай гэрээ байгуулж, Аймгийн Засаг дарга Д. Эрдэнэбатын хэлсэн үг


Эрхэм хатагтай ноёд оо

Эрхэм агентлагийн дарга нар аа

Та бүхэн тарган тавтай сайхан өвөлжиж байна уу?

 

Шинэ он гараад удаагүй байна. Иймээс эхлээд өнгөрсөн жилийн тухай товч дүгнэе. Манай аймгийн хүн ам 17 жилийн дараа 60 мянгад хүрлээ. Манай малчид мал сүргийнхээ тоог анх удаа 3 сая 100 мянга хүргэж өсгөлөө. Тариаланчид, ногоочид маань бахдам сайхан амжилт гаргаж нэгжээс авах ургацын хэмжээ 27 цн хүрч, сүүлийн 5 жилд байгаагүй арвин ургац хурааж авлаа.  Аймгийн ДНБ 107 хувиар өслөө. Сүүлийн 50 жилд байгаагүй барилга бүтээн байгуулалтын ажил Булган аймгийн сум бүрт  эрчимтэй өрнөж эхэллээ гээд нийгэм, эдийн засгийн үр нөлөө бүхий бахдам амжилтаар дүүрэн жил байлаа.

Агентлаг, төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга нартай байгуулсан 2014 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн.

Нийт 25 удидах албан тушаалтны гэрээг дүгнэхэд 64 хувь нь “маш сайн”, 32 хувь нь “Сайн”, 4 хувь нь “Хангалттай” үнэлгээ авлаа.

2014 онд амжилттай ажиллаж үр дүнгийн гэрээг амжилттай хэрэгжүүлсэн мөртлөө хууль тогтоомж, стандартыг мөрдөж ажилласан тухай дүгнэлтээр “маш сайн” үнэлгээ авсан агентлагийн дарга нарын 56.3 хувь нь төрийн албаны тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авагдснаас урамшуулал хүртэж чадаагүй байгаа.

Тиймээс энэ жилээс эхлэн аймгийн Засаг дарга сум, агентлагийн дарга нартай 2014 онд байгуулсан гэрээний биелэлтэнд дүгнэлт хийж, 2015 оны гэрээнд тусгагдсан арга хэмжээ нэг бүрийг оны эхнээс хяналтанд авч төлөвлөгөө гарган байгууллага, салбарын хэмжээнд  төрийн албан хаагчдад хариуцуулан биелэлтийг тооцож, хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй байна.

 Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний биелэлтийг  байгууллага, агентлагийн даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан хэлэлцүүлж санал, дүгнэлтийн хамт хугацаанд нь тайлагнаж байх хэрэгтэй. 2015 онд аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээг хангалтгүй биелүүлсэн агентлагийн даргатай ирэх онд гэрээ байгуулж ажиллахгүй болохыг үүгээр мэдэгдье.

Анхдагчдын өлгий Булган хангай нутгийн түүхийн нэгэн хуудсыг энэ танхимд суугаа та бид бичилцэж байна. Сайнаар эсвэл муугаар бичигдэх, ард түмэнд хэрхэн үнэлэгдэх нь та бидний хариуцлага, чин сэтгэлээс шалтгаална.

Тиймээс 2015 оныг Хариуцлагыг нэмэгдүүлж, Шинэ санааг- бүтээлч шийдэл  болгоход чиглэсэн жил болгохоор санаачлан ажиллаж байна.

 “Төрийн үйлчилгээ-Багаас эхтэй”. Багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг чанартай хүргэж, тэднийг мэдээ мэдээллээр хангахад хамтран ажиллаж, хичээл зүтгэл гаргая.

Төрийн мэдээллийг иргэдэд хүргэхийн тулд:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

·       Албан ёсны мэдээ тайланг эзэнжүүлж, хариуцлагажуулан, биелэлтийг улирал тутам тооцож ажиллах

·       Мэдээ тайлангийн үр дүн, төрийн мэдээ мэдээллийг иргэдэд сурталчлах ажлыг сар бүр зохион байгуулах

·       Албан ёсны мэдээ тайланг буруу мэдээлсэн, хугацаа хоцорсон тохиолдолд хатуу хариуцлага тооцдог болох

·       Олон нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх шаардлагатай байгаа тул эрх зүйн сургалт сурталчилгааг олон нийт хөдөөгийн багт чиглүүлэх

·       Архигүй Булган хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөж, байгууллагын дотоодод эрүүл соёл бүрдүүлж ажиллах

·       Төрийн албан хаагчдын сахилга, ёс зүйн байдалд хяналт тавьж, хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгах шаардлагатай байна.

2015 оноос МУ-д “ Шилэн дансны хууль” хэрэгжиж эхэлсэн.

          Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжсэнээр улс, орон нутгийн төсөв, өмч хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулж, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой  болж олон нийт хяналт тавих боломж бүрдээд байна. Шилэн дансны улсын нэгдсэн цахим хуудас ажиллаж эхэлсэн тул хуульд заасан мэдээлллийг хугацаанд нь оруулах хэрэгтэй .

Шилэн дансны мэдээллийг  аливаа шийдвэр гаргасан болон 1,2-р гарын үсэг зурсан албан тушаалтан  олон нийтэд хүргэх үүрэгтэй.

Шилэн дансны тухай хуулийг зөрчсөн албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуулийн 26-д заасан сахилгын шийтгэл, хууль зөрчсөнийг шүүх эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон бол 1 сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 50-100 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгохоор хуульд заасан байгааг анхаарч ажиллахыг хүсье.

Аливаа ажил амжилттай сайн болохын үндэс нь “Сайн төлөвлөлт” юм. Тиймээс агентлагийн дарга нар Засгийн газар, аймгийн Засаг дарга болон өөрийн  мөрийн хөтөлбөрт тусгасан ажлуудаа нарийн төлөвлөж өөртөө болон иргэд олон нийтэд харагдах газарт байрлуулахыг сануулъя.

Төрийн албанд сахилга хариуцлага, дэг журам, шударга байдлыг эрхэмлэн ажиллаж, шат шатандаа хариуцлагагүй байдал гаргахгүй байхыг анхааруулж та бүхэнд ажлын амжилт хүсье гэлээ.

  Асуулт

  Үр дүн

  Вэб хандалт

  Өнөөдөр:

  17


  Өчигдөр:

  0


  Сүүлийн долоо хоногт:

  29


  Нийт:

  17404


  © 2015, Булган аймгийн Могод сумын ЗДТГ.